Makoto Karate Klub

Zaměřujeme se především na tradiční formu karate stylu Shotokan. Částečně se věnujeme i sportovnímu karate. Pro více informací navštivte naše stránky.

Karate, Praha 10 | více informací a kontakt

Oddíl sportovního šermu Sokol Praha Vršovice

Zveme všechny zájemce o sportovní šerm - přijďte se informovat a staňte se členy našeho oddílu! Trénujeme všechny 3 zbraně, především fleret a kord, ale i šavli. Nové členy (děti, mládež i…

Šerm, Praha 10 | více informací a kontakt

Oděvní návrhářství

Umělecké studio nabízí výuku Oděvního návrhářství pro dívky od 12let. Figurální kresba,barevné koláže,vlastní návrhy,módní trendy,kombinace materiálů,příprava na SŠ. Výuka v pondělí 17.00-19.00hodin…

Výtvarný kroužek, Praha 10 | více informací a kontakt

Výtvarná výchova a keramika

Vyučování je určeno pro děti od 4 let.Děti se učí kreslení, malování, různé výtvarné techniky,práci s keramickou hmotou a základům sochařství. Kroužek vede zkušená odborná pedogožka, mladá milá a…

Výtvarný kroužek, Praha 10 | více informací a kontakt

Taneční kroužek

Výuka tance a taneční přípravka pro děti od 3let pod vedením zkušených tanečnic-baletek, členek souboru ND v Praze. Děti se zde učí základům tance, cítění rytmu v pohybu. Výuka směřuje k oboru…

Taneční kroužek, Praha 10 | více informací a kontakt

keramický kroužek

Keramika pro děti od 4 let.Děti pracuji s točířskou hlínou, učí se základům sochařství.Kroužek vede zkušená,kvalifikovaná,mladá výtvarnice-keramička a malířka.Použité materiály.keram.hmota, engoby…

Keramický kroužek, Praha 10 | více informací a kontakt

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek pro děti od 4 let.Děti se učí správné výslovnosti, procvičují si paměť na kratších útvarech.Básničky, monology, dialogy,herecké etudy.Pracují ve skupině max.5-10 dětí. Více na www…

Dramatický kroužek, Praha 10 | více informací a kontakt

Hudební kroužek

Umělecké studio nabízí vyučování v oborech: Přípravná hudební výchova a zpěv /od 3 let/, klavír, kytara,housle a flétna /od 5-6let/, dětský pěvecký sbor Slavíček Praha /od 6 let/, sólový zpěv /od…

Hudební kroužek, Praha 10 | více informací a kontakt

Tenisová škola

Přijímáme děti od 4 do 15 let. Hrajeme ve skupinkách dvou nebo tří, nejmenší i čtyř dětí. Termíny tréninků individuálně přizpůsobujeme časovým možnostem dětí a rodičů.

Tenis, Praha 10 | více informací a kontakt

Němčina pro děti-začátečníci

Němčina pro děti-začátečníky ve věku 4-7let. Malý počet dětí ve skupině-max.6. Pořádá OS Leonardo v Dolních Měcholupech.

Jazykové kurzy, Praha 10 | více informací a kontakt